Chùm tour Trung Quốc - Đài Loan - Hong Kong

Giá: 14.990.000vnđ
Ngày khởi hành: 10/02/2024 (Mồng 1 Tết)
Giá: 20.990.000vnđ
Ngày khởi hành: 10, 11/02/2024 (Mồng 1, 2 Tết)
Giá: 12.990.000vnđ
Ngày khởi hành: 6/10/2023
Giá: 23.999.000vnđ
Ngày khởi hành: 10/9/2023
Giá: 12.690.000vnđ
Ngày khởi hành: 31/08/2023
Giá: 12.690.000vnđ
Ngày khởi hành: 22/6-26/6/2023