Đoàn du lịch Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn Tết Dương lịch 2019 (Khởi hành 29/12/2018)