Trung Quốc

Kinh nghiệm du lịch Phượng Hoàng Cổ trấn - Trương Gia Giới tháng 1/2019
Ngày đăng: 29/01/2019

Từng tính là sẽ có một lúc nào đó ở lại Phượng Hoàng Cổ Trấn ít ngày, không công việc, không tình cảm, dẹp hết bỏ qua một bên. Để sáng thì cà phê hay trà sữa,...

Xem thêm >>>
Review đầy đủ Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn mùa đông - đường bay thẳng
Ngày đăng: 19/12/2018

Phượng Hoàng Cổ Trấn mùa đông-Ngắm tuyết rơi trên Thiên Môn Sơn.

Xem thêm >>>